Skip to content
בעמוד זה

איך בנוי חלק זה

אחרי קריאה של ספרים במספר תחומים שמתי לב שיש שתי דרכים עיקריות בדרך החלוקה של הספר לפרקים

הדרך הראשונה היא פירוק של כל נושא להרבה תתי נושאים מה שמשתקף בחלוקה למספר רב של פרקים.

לעומתה ניתן לראות ספרים שניגשים עם הדרך השנייה בה כל פרק מקיף את כל (או לפחות כל מה שייכתב בספר על הנושא הנ"ל) הנושא בפרק אחד.

במדריך זה בחרתי ללכת בדרך השנייה ולכן ייתכן ויהיו פרקים קצת יותר ארוכים מה שמקובל לראות.

הסיבה לכך שהמטרה היא שלאחר קריאת כל פרק השאיפה שלי שההבנה בנושא תהיה כמה שיותר שלמה.

כמו כן ניתן לראות שבכל פרק אני קודם כל מסביר את הרעיון-הקונספט ומתי שהגיוני גם הלוגיקה של הנושא לפני שניגשים לדוגמאות.

כל קוד בחלק זה של המדריך (הבסיס) ניתן להרצה ע"י לחיצה על "הרצת קוד" לאחר ההרצה הפלט של התוכנה יוצג בחלון נפתח מתחת לקוד. ניתן לערוך את הקוד, לשחק, ולהתאמן בעזרתו כמה שרוצים.

תמונה GIF של איפה לוחצים ומה קורה.

בנוסף, הדרך האולטימטיבית לדעת משהו זה להתנסות איתו, כך שבסופו של תהליך נפתח יחד תוכנה שתשתמש בכלל התכונות שנלמד בשפת Java Script והשימושיות של כל תוכנה תיהפך לבהירה הרבה יותר.

בתחתית כל עמוד באתר יש לכם אפשרות ללחוץ על משוב ולשלוח הצעה, שיפור ותלונות על תוכן הפרק המוצג כעת.

בהצלחה